Gyanu Basnet

Singer Composer Song Writer and Graphics Artist

nepalidisastercondolance
27th Apr

हार्दिक समवेदना

यस बिपत्तिको घडीमा जिवन गुमाउनु हुने सबै नेपाली तथा विदेशीहरू प्रति हार्दिक समवेदना साथै मृतकहरूको

pikudoref
18th Jul

इजरायली क्षेत्रीय सुरक्षा निर्देशनालयले जारी गरेको आपतकालीन सुरक्षा निर्देशनहरू भिडियो सहित

इजरायली क्षेत्रीय सुरक्षा निर्देशनालय पिकुद हा ओरेफले नागरिक सुरक्षाका लागि जारी गरेको आपतकालीन सुरक्षा निर्देशनहरू